sounds

orchestra Ι chamber Ι choir Ι voice Ι piano Ι electronic


orchestra

Jubilus (2002, rev. 2004) listen: beginning (192 KB) middle (272 KB)


chamber/instrumental

Proprioception (2003-2005) listen:

I. Aposiopesis (256 KB)
II. Apostrophe (336 KB)
III. Apologia (284 KB)
V. Prosopopoeia (296 KB)

Synapse (2005) listen: beginning (332 KB) middle (440 KB) all (8.2 MB)

Deep Wood (2004) listen (236 KB)

Earth Has No Sorrow (2002) listen (high speed): begin (388 KB) end (428 KB)


choir

Winter Song (1999) listen (high speed 752 KB)

Great King of Heaven (1996) listen (224 KB)


voice

Songs of Hannah (2001) listen (high speed): I. (316 KB) II. (344 KB) III. (364 KB)


piano

Restrictions (2001)


electronic and interactive works

Seventy Times Seven (2005) listen (268 KB)

Syrinx (2004) listen and watch (12.3 MB)

top